{:nl}The Wrong Family door Tarryn Fisher{:}{:en}The Wrong Family by Tarryn Fisher{:}

{:nl}

Ik ben heel benieuwd naar The Wrong Family van Tarryn Fisher. De achterflap zorgt dat ik geïntrigeerd ben. Lees snel wat ik ervan vond.

the wrong family pin

The Wrong Family

Ik weet het niet zo goed. Het is vreemd. Een vreemd boek. Maar dat hoort natuurlijk ook wel bij een psychologische thriller?

Eerlijk gezegd heb ik een paar keer getwijfeld om door te lezen. Tarryn heeft bepaalde schrijfstijl waar je echt tussen de regels moet lezen. En dat ben ik gewend want dit is niet het eerste boek dat ik van haar las. Ik hield van Love Me With Lies serie en ik vond Atheïst who kneel and pray apart. Maar bij die laatste was ik nog steeds geïntrigeerd.

Bij The Wrong Family wilde ik alleen weten of het geheim klopte. Dat is ook precies de reden dat ik bleef lezen, maar tjonge, ik vond het verder een beetje saai. Je ging door de dag per dag dingetjes die gebeurde in het huis en dat was ook zo’n beetje het enige tafereel dat we zagen.

Voordat je me aanvalt, ik begrijp dat dit verhaal ging over moedergevoelens en hoe het voelt als iemand je kind afneemt of af wil nemen of af heeft genomen. Ik snap de essentie. Ik ben gewoon niet super geïntrigeerd.

Waarom dan toch 3.5 sterren?

Nou, omdat ik het eind dus wel krachtig vond. Ik zag het pas heel laat aankomen. Er werd naar gehint, maar het duurde een tijd voor ik doorhad wat er ging gebeuren. Het wanneer had ik helemaal niet zien aankomen en dat stuk hield mijn aandacht zo goed vast. Het was enorm goed gedaan en de essentie van wat familie kan doen met personen (op zowel een goede als slechte manier) was echt wel duidelijk.

De hele opbouw er naartoe duurde naar mijn zin gewoon iets te lang. Of nou ja… Er gebeurde te weinig voor mij.

Conclusie van The Wrong Family

Tikkeltje langdradig met een goed eind.

{:}{:en}

The blurb for The Wrong Family was peeked my interest and at the moment I only read romance, so I thought This would be a nice change. See if I liked it below

The Wrong Family

I’m not sure. It is strange. A strange book. But of course that is also part of a psychological thriller?

To be honest, I hesitated a few times to read on. Tarryn has a certain writing style where you really have to read between the lines. And I’m used to that because this is not the first book I read by her. I loved Love Me With Lies series and I loved Atheist who kneel and pray apart. But I was still intrigued with the latter.

At The Wrong Family, I just wanted to know if the secret was right. That’s exactly why I kept reading, but boy, I thought it was a bit boring. You went through the day by day things that happened in the house and that was pretty much the only scene we saw.

Before you attack me, I understand this story was about maternal feelings and what it feels like when someone takes or wants to take or take away your child. I get the gist. I’m just not super intrigued.

Then why 3.5 stars?

Well, because I thought the ending was quite powerful. I didn’t see it coming very late. It was hinted at, but it took a while before I realized what was going to happen. I had not foreseen the when at all and that piece held my attention so well. It was very well done and the gist of what family can do with people (in both a good and bad way) was really clear.

The whole build up to it just took a little too long for me. Or well … Too little happened for me.

Conclusion for The Wrong Family

Slow built up, but great end

{:}
Volg:
DunTax
DunTax

Mariëlle blogt hier als lezer, kijker en schrijver. Verder vertelt ze over haar leven als tweelingmama. Ook is zij schrijver van de New Adult-serie Structure en staat ze drie dagen per week voor haar SBO-klas.

Find me on: Web | Twitter | Instagram

Delen is lief!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.