Tag: The Five

  • The Five by Lily White

    The Five by Lily White

    Dit is geen normaal liefdesverhaal… Elke man die Rainey ontmoet, heeft haar nodig. Na een leven vol seks, drugs en manipluatie, is ze iemand geworden met veel geheimen. Wanneer de pyscholoog, Justin Redding, wordt toegewezen aan de zaak van Rainey, heeft hij geen kennis van het verhaal die uit haar mond komt. Op een pad […]