{:nl}Sure Shot door Sarina Bowen{:}{:en}Sure Shot by Sarina Bowen{:}

{:nl}

Laatst mocht ik Sure Shot van Sarina Bowen lezen. Ik kreeg de ARC en was erg benieuwd naar het verhaal van Bess. In eerdere boeken van de Brooklyn Bruisers is ze al wel eens kort voorbij gekomen en ik vind haar een erg leuk karakter. Dus ik ben benieuwd.

Sure Shot pin

Schrijfstijl

Ik kan echt niks negatiefs over Sarina zeggen. Het enige is dat dit boek vanuit hij/zij geschreven is en daar moest ik even aan wennen. En tjah, ik kan moeilijk iedere keer herhalen wat ik al in vorige recensies heb gezegd. Sarina is my queen, samen met Elle. Dat weten jullie.  De schrijfstijl was dan ook weer prima.

sure shot 1
Sure Shot

Ik baal een beetje. In dit deel kreeg ik niet echt een klik met Tank. Hij was heel erg gesloten en doordat hij nieuw was, had hij nog geen klik met het team.

Ik, aan de andere kant, heb na het lezen van 5 eerdere boeken (ik moet deel 3 nog lezen) wel een band met het team. Het feit dat zij geen band met hem kregen, zorgde ervoor dat ik hem niet leuk vond. Hij maakte namelijk vervelende opmerkingen tegen karakters waar ik al van hield.

Wat ik wel leuk vond was hoe hij met Bess was. Dan kon ik serieus van hem genieten en zag ik een hele andere kant. Bess was redelijk wat ik van haar verwachtte. Alleen een tikkeltje meer onzeker, maar tijdens het lezen begreep ik dit maar al te goed. Ik kon me dus ook prima in haar inleven.

Ik ben echt heel erg fan van Sarina’s True North serie. Een serie waar diep in wordt gegaan op de problematieken en stukjes uit het verleden van de karakters. In de Brooklyn Bruisers is dit niet het geval. Meestal is dit niet zo erg, maar in dit geval zit er op een gegeven moment een best wel heftig onderwerp in en het werd niet echt uitgewerkt. Tank wilde het er niet over hebben, maar ik miste het heel erg, want het is wel een ding in hun relatie.

Ook vond ik het einde heel erg voorspellend en vond ik het heel jammer dat de proloog precies was, wat ik had verwacht. Ik had gehoopt op minimaal 5 jaar later en dat andere zeg ik niet in verband met spoilers.

Het was alsnog een leuke en vermakelijke read en ik heb me geen moment verveelt. Maar ik vind dit zeker niet het beste deel in de serie.

sure shot 2

Conclusie

Erg leuk, maar ik miste wat.

Wil je dit boek ook lezen? Kijk dan op Amazon | Apple | Kobo | Audio

{:}{:en}

Recently I was allowed to read Sure Shot by Sarina Bowen. I got the ARC and was very curious about Bess’s story. She has passed by in previous books from the Brooklyn Bruisers and I think she is a very nice character. So I’m curious.

sure shot pin

Writing Style

I really can’t say anything negative about Sarina. And well, I can hardly repeat every time what I have said in previous reviews. Sarina is my queen, along with Elle. You know that. The writing style was fine again.

sure shot 1
sure shot

I am a bit disappointed. In this part I didn’t really get a click with Tank. He was very closed off and because he was new, he had no click with the team.

I, on the other hand, after reading 5 previous books (I have yet to read part 3), do have a connection with the team. The fact that they did not bond with him made me dislike him. He made annoying comments to characters I already loved.

What I liked was how he was with Bess. Then I could enjoy him and saw a completely different side. Bess was quite what I expected from her. Only a little more insecure, but while reading I understood this all too well. So I was able to empathize well with her.

I’m really a fan of Sarina’s True North series. A series that delves deeply into the problems and pieces of the characters’ past. This is not the case with the Brooklyn Bruisers series. Usually this is not so bad, but in this case there is at some point quite a heated topic and it was not really worked out. Tank didn’t want to talk about it, but I missed it very much, because it is a big thing in their relationship.

I also thought the ending was very predictive and I was very sorry that the prologue was exactly what I expected. I had hoped for at least 5 years later and I do not say the other in connection with spoilers.

It was still a fun and entertaining read and I was never bored. But I certainly don’t think this is the best part of the series.

sure shot 2

Conclusion

Liked it, but missed something.

Want to buy? Check these:

Amazon https://geni.us/SureShotAmazon

Apple https://geni.us/SureShotApple

Kobo https://geni.us/SureShotKobo

Nook https://geni.us/SureShotNook

Audio https://geni.us/SureShotAudio

{:}
Volg:
DunTax
DunTax

Mariëlle blogt hier als lezer, kijker en schrijver. Verder vertelt ze over haar leven als tweelingmama. Ook is zij schrijver van de New Adult-serie Structure en staat ze drie dagen per week voor haar SBO-klas.

Find me on: Web | Twitter | Instagram

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.