{:nl}Sick Fux by Tillie Cole{:}{:en}Sick Fux by Tillie Cole{:}

{:nl}Sick Fux by Tillie Cole{:}{:en}Sick Fux by Tillie Cole{:}

{:nl}

Het verhaal van Sick Fux lees je hierboven in het Engels. In het kort gaat het over Heathan James en Ellis Earnshaw. In eerste instantie twee kinderen ergens in 1800 die afgesloten van de buitenwereld op een estate worden. Ellis gaat niet eens naar school. Vanaf Ellis haar tiende verjaardag krijgen ze heel wat voor hun kiezen. Heathan wordt zelfs weggehaald bij Ellis.

Jaren later keert Heathan terug met een nog donkerdere ziel dan hij al had. En hij komt voor zijn Ellis. Maar is Ellis nog wel Ellis…

She always felt whatever I felt. I always felt whatever she did. Fuck everyone else. It was me and her.

Schrijfstijl:

Tillie schrijft heel beeldend. Dit verhaal is een heftig verhaal vanuit de eerste persoon en je voelt zo goed met de personages mee. Tillie zet dat geweldig op papier. Heel knap!

If all else perished, and he remained, I should still continue to be; and if all else remained, and he were annihilated, the universe would become a mighty stranger.

Mijn mening over Sick Fux

Dit verhaal had me vanaf woordje één. Dit is een heftig verhaal en niet voor elke lezer weggelegd. Dit is dus een hele erge waarschuwing. Het is namelijk geschreven vanuit twee heftig getraumatiseerde personages, die op een murdering spree gaan.

Het mooie aan dit verhaal is dat je hen helemaal begrijpt. Vanaf moment één begrijp je hen en moedig je ze zelfs aan. Je wilt dat ze moorden. Dit verhaal is prachtig geschreven en hun gestoorde hoofden zijn zo goed uitgelegd en beschreven. De gedachtegang duidelijk omschreven en zo rationeel op papier gezet. Ik kan niet anders dan hier enorme bewondering voor hebben.

Ik wil niet teveel verklappen, dus ik vind het heel lastig om te schrijven. In het verhaal zitten zeer veel verwijzingen naar Alice in Wonderland en ondanks dat ik dit verhaal niet heb gelezen, begreep ik alle verwijzingen en vond ik het een geweldige toevoeging. Het is een van de donkerste boeken die ik ooit heb gelezen en het heeft een speciaal plekje in mijn hart.

A path of destruction no one saw coming; the sweetest, most violent deaths carried out with the gentlest of smiles on our faces and the utmost hell in our hearts

Conclusie

Perfect!

Recensie van andere boeken van Tillie Cole vind je hier en hier!

Koop op Kobo|Amazon

Als je genoten hebt van deze post, pin hem dan alsjeblieft op Pinterest.

{:}{:en}

The story of Sick Fux is shown above. It is a very, very, very dark romance story.

She always felt whatever I felt. I always felt whatever she did. Fuck everyone else. It was me and her.

Writing Style:

Tillie writes with a lot of show. This is a very dark story written from the first person perspective and the feels that the characters give you are really intense. Tillie put it wonderfully on paper. I’m really impressed.

If all else perished, and he remained, I should still continue to be; and if all else remained, and he were annihilated, the universe would become a mighty stranger.

My opinion about Sick Fux

This story had me from the first word. It’s a really heavy, dark story that isn’t for anyone. So I’m warning you right now. The story is written from the viewpoints of two very damaged personalities, who go on a murder spree.

The great thing about this story is that you fully understand them. From the first moment you understand them and even encourage them. You want them to kill. This story is beautifully written and their crazy minds are so well explained and described. The line of thought clearly defined and so rationally put on paper. I can only admire this enormously.

I don’t want to reveal too much, so I find it very difficult to write this. The story contains a lot of references to Alice in Wonderland and although I didn’t read this story, I understood all the references and I thought it was a great addition. It is one of the darkest books I have ever read and it holds a special place in my heart.

A path of destruction no one saw coming; the sweetest, most violent deaths carried out with the gentlest of smiles on our faces and the utmost hell in our hearts

Conclusion

Perfect!

Reviews from other books by Tillie Cole you find here (dutch) and here!

Buy at Kobo|Amazon

If you enjoyed this post, please pin it to Pinterest.

{:}

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.