{:nl}Riot House door Callie Hart{:}{:en}Riot House by Callie Hart{:}

{:nl}Riot House door Callie Hart{:}{:en}Riot House by Callie Hart{:}

{:nl}

Ik heb al veel over Riot House gehoord. Allemaal positief dus ik heb hele hoge verwachtingen. Ik ben benieuwd of Callie het waar kan maken.

Riot House pin

Stijl

Ik vind de cover van Riot House echt supergaaf. Normaal gesproken houd ik niet zo van gezichten, maar als je het boek leest, lijkt deze enorm op het hoofdpersonage. Callie gaf dit zelf ook al aan. Daarbij vind ik dit echt een hele sprekende foto. Het goud en het font van de letters spreekt me ook meteen aan. Ook het logo voorop, want ik lees graag series en dat vertelt me dat het een eerste deel van een serie is.

Het verhaal zelf is sprekend geschreven. Ik heb al kennis gemaakt met Callie in haar andere serie en weet dat ik haar schrijfstijl fijn vind. Het is een sprekende stijl vanuit de eerste persoon.

riot house quote 1

Riot House

Riot House gaat over Wren en Elodie. Het is een dark bully romance en hij begint veelbelovend. Wren geeft een dark vibe af en de eerste lesdag is hij niet heel vriendelijk. Dat slaat echter al snel om.

Dit vond ik heel jammer aan het verhaal, aangezien het een bully romance is, miste ik het bully gedeelte best wel. Daarbij gaven de andere personages aan dat Wren echt verschrikkelijk kan zijn/is. En dit miste ik compleet. Hij warmde naar mijn idee veel te snel op voor Elodie en was al snel helemaal omgedraaid.

Desalniettemin gebeuren er een aantal vreemde dingen. Het verhaal heeft een lange opbouw. Ik begreep dat het nodig was, maar soms duurde het wat lang voor er daadwerkelijk iets spannends gebeurde.

De ontknoping was echter supersterk net zoals het uiteindelijke probleem. Ik vond het een goed boek met prachtige quotes, maar voor mij had het allemaal wat heftiger gemogen. Daardoor heeft het voor mij niet helemaal voldaan aan de hoge verwachtingen.

Ik heb de bijpersonages goed leren kennen. Callie heeft deze erg goed uitgewerkt. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de opvolgende delen over de andere jongens die in Riot House wonen. Het verhaal hield ook goed mijn aandacht vast en ik bleef lezen, ondanks het hoge aantal pagina’s.

Conclusie

Goed verhaal, maar voor mij niet voldaan aan de verwachtingen. Desalniettemin wel een aanrader voor High School Dark Romance. Ik miste het bully gedeelte.

{:}{:en}

I’ve heard a lot about Riot House. All positive so I have very high expectations. I wonder if Callie can make them true.

Riot House pin

Style

I think the cover of Riot House is really cool. I don’t normally like faces, but when you read the book, it looks a lot like the main character. Callie already indicated this herself. I think this is a really striking photo. The gold and font of the letters also appeal to me immediately. I also like the logo on the front, because I like to read series and that tells me that it is the first part of a series.

The story itself is written expressively. I have already met Callie in her other series and know that I like her writing style. It is a speaking style from the first person.

riot house quote 1

Riot House

Riot House is about Wren and Elodie. It’s a dark bully romance and it has a promising start. Wren gives off a dark vibe and the first day in class he isn’t very friendly. However, that quickly changes.

I found this very unfortunate about the story, since it’s a bully romance, I quite missed the bully part. In addition, the other characters indicated that Wren can / is really terrible. And I completely missed this. I think he warmed up too quickly to Elodie and soon turned around completely.
Nevertheless, some strange things are happening.

The story has a long structure. I understood that it was necessary, but sometimes it took a long time before something exciting actually happened.
However, the denouement was super strong, just like the final problem. I thought it was a good book with beautiful quotes, but for me it could have been a bit darker. As a result, it has not fully met the high expectations for me.

I got to know the side characters well. Callie worked it out very well. I am therefore very curious about the subsequent parts about the other boys who live in Riot House. The story also kept my attention and I kept reading, despite the high number of pages.

riot house quote 2

Conclusion

Good story, but didn’t reach my expectations. Nevertheless, highly recommended for High School Dark Romance. I missed the bully part.

{:}

Eén reactie op “{:nl}Riot House door Callie Hart{:}{:en}Riot House by Callie Hart{:}”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.