Souls Unfractured door Tillie Cole
Sick Fux by Tillie Cole
Hate Sober door T.L. Smith
Heart Recaptured door Tillie Cole
Love Drunk door T.L. Smith
Genadeloze Koning van Meghan March
It ain’t me, babe door Tillie Cole
A. Zavarelli – Reaper
Crow door A. Zavarelli