{:nl}No Good door LP Lovell & Stevie J Cole{:}{:en}No Good by LP Lovell & Stevie J Cole{:}

{:nl}

Ik kon niet wachten op No Good. Een nieuw boek van LP Lovell en Stevie J Cole, waar ik eerder No Prince van las. Ik gaf me dan ook meteen op voor de arc toen het aanvraagformulier binnenkwam. Deel 1 komt eraan in het Nederlands, dus hou het in de gaten 😉

No Good pin

Stijl

Ik vind deze cover wat minder mooi. Ik baal altijd als je ogen ziet op een cover. Zijn lijf en dergelijke vind ik wel bij Bellamy passen, maar ik heb niets met de ogen van deze jongen, dus dat doet voor mij een beetje afbreuk aan de cover.

Ik heb al eerder boeken gelezen van dit duo dus de stijl van Stevie en LP kende ik al. Ook in dit boek wordt er gewoon rauw verteld en wordt het algauw duidelijk dat deze jongeren het niet makkelijk hebben. Ik houd van de stijl waarin het niet verbloemd en mooi verteld wordt. Hoe mooi de verschillen duidelijk worden gemaakt tussen arm en rijk.

No Good 1

No Good

Ik moest inkomen. Bij No Prince zat ik echt meteen in het verhaal en had ik direct een klik met Zepp. Dat was bij No Good met Bellamy heel anders. Waar Zepp een overduidelijke leider was en dit uitstraalde, is Bellamy dat niet. Op school ja, want Zeppelin is er niet en hij neemt overduidelijk het stokje over, maar de algemene houding van Bell is anders. Niks mis mee natuurlijk, want het zijn 2 verschillende jongens. En dat is wat ik ook echt goed vind aan de schrijfstijl van Lovell en Cole. Je weet echt wie je leest.


Langzaam maar zeker zagen we de echte Bellamy en niet de klootzak op school en eigenlijk vanaf een kwart (dus best snel) begon ik ook echt te genieten van het verhaal, van het aan- en afstoten, want dat is wat Bellamy en Drew doen. Dit is echt weer een hate-to-love verhaal en ik vind het geweldig.
De boodschap achter dit verhaal is uiteindelijk ook weer net zo goed als bij No Prince. En ik heb zelfs even een klein traantje moeten laten. Een kleintje maar, maar daarvoor wel een halve ster extra.

No good 2

Conclusie van No Good

Ik heb wel van No Good en Bellamy genoten, maar het is geen Zepp.

{:}{:en}

I couldn’t wait for No Good. A new book by LP Lovell and Stevie J Cole, of which I previously read No Prince. I immediately registered for the arc when the application form came in. Part 1 is coming in Dutch, so stay tuned;)

No Good pin

Style

I don’t like this cover as much. I always hate it when you see eyes on a cover. I think his body and all that jazz fits Bellamy, but I don’t like the eyes of this boy, so for me that detracts me a bit in the cover.

I have read books by this duo before so I already knew the style of Stevie and LP. Also this book the style is just raw and it becomes clear that these young people have a hard time. I like the style in which it isn’t disguised and made more beautiful then it is. The differences between rich and poor are beautifully described.

No Good 1

No Good

I had to get into it. With No Prince I was immediately hooked by the story and I immediately had a click with Zepp. That was very different with Bellamy. Where Zepp was an obvious leader and radiated this, Bellamy is not. At school yes, because Zeppelin is not there and he is clearly taking over, but Bell’s general attitude is different. Nothing wrong with that, of course, because they are 2 different guys. And that’s what I really like about Lovell and Cole’s writing style. You really know who you read.

Slowly but surely we saw the real Bellamy and not the bastard at school and actually from about a quarter into it (so pretty quickly) I really started to enjoy the story, the pulling between them, because that’s what Bellamy and Drew do. This is another hate-to-love story and I love it.

The message behind this story is ultimately just as good as with No Prince. And I even had to shed a little tear. Just a small one, but half a star extra for that.

No Good 2

Conclusion of No Good

I really enjoyed it!

{:}
Volg:
DunTax
DunTax

Mariëlle blogt hier als lezer, kijker en schrijver. Verder vertelt ze over haar leven als tweelingmama. Ook is zij schrijver van de New Adult-serie Structure en staat ze drie dagen per week voor haar SBO-klas.

Find me on: Web | Twitter | Instagram

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.