{:nl}Man Card by Sarina Bowen & Tanya Eby (Man Hands #2){:}{:en}Man Card by Sarina Bowen & Tanya Eby{:}

{:nl}

Mijn Recensie:

Ik hield van het eerste boek in deze serie dus het was niet echt een vraag of ik de tweede zou gaan lezen. Het is geen geheim, ik ben dol op de boeken van Sarina. In Man Hands zijn Ash en Braht op een heel grappige manier geïntroduceerd. Maar ik was een beetje ongerust (ik was stom genoeg om te denken dat ik deze niet leuk zou vinden) (vergeef me Sarina) maar serieus, ik vond Ash leuk, haar manier van denken was grappig. En Braht was gewoon … ehh Braht. Zijn arrogantie en humor deden me behoorlijk lachen. Maar samen? Ik dacht echt dat ze elkaar zouden vermoorden. Braht en Ash zijn makelaars. Ze willen beiden hun macht laten zien en daar komen hun discussies uitvoort. Maar ik kreeg niet het gevoel dat ze elkaar haatten, ik weet dat Ash het probeerde, maar ze faalde en Braht wilde haar vanaf het begin hebben. De connectie die ze hadden was ongelooflijk, het was er van het begin tot het einde.
“I need to stand up straight and look inside, because A) I need to know if I’ve been beaten and B) my thighs are burning from crouching beside this window.”
Wat me een beetje verbaasde, was Braht. Ik bedoel, manicure, pedicure? Ik dacht dat dat iets was voor mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen, maar ik had het deze keer mis. Het was iets waar ik aan moest wennen, omdat ik de Alpha-mannentypen gewend ben, haha. Desalniettemin moest ik er aan wennen en zelfs met zijn mooie handen was hij een beetje dominant. Ash was tegelijk zeker en onzeker. Als echte makelaar wist ze wat ze moest doen en wanneer. Maar toen ze gewoon Ash was, nam haar onzekerheid haar over. Ik begrijp dat werk een andere rol is die je moet spelen. Maar ik hield van het feit dat ze het vermengde met alles wat Braht haar aanbood. Wat ik het leukste vind aan die twee auteurs is: ze houden het echt. De problemen waar ze over schrijven zijn echt. Ze houden de wereld echt. En ik hou van de manier waarop ze schrijven. Hebben jullie boek één gelezen?{:}{:en}

My Review:

I loved the first book in this series so it was not really a question whether I should read the second. It’s no secret, I love Sarina’s books.

Ash and Braht are introduced in a very funny way in Man Hands.

But I was a little worried (I was stupid enough to think I wouldn’t like this one) (forgive me Sarina) but seriously, I liked Ash, her way of thinking was funny. And Braht was just … uh Braht. His arrogance and humor made me laugh quite a bit. But together? I really thought they would kill each other.

Braht and Ash are real estate agents. They both want to show their power and that’s where their discussions come from. But I didn’t get the feeling they hated each other, I know Ash tried, but she failed and Braht wanted her from the start. The connection they had was incredible, it was there from start to finish.

“I need to stand up straight and look inside, because A) I need to know if I’ve been beaten and B) my thighs are burning from crouching beside this window.”

What surprised me a bit was Braht. I mean, manicure, pedicure? I thought that was something for men who are attracted to other men, but I was wrong this time. It was something I had to get used to because I’m used to the Alpha male types, haha. Nevertheless, I had to get used to it and even with his beautiful hands he was a bit dominant.

Ash was sure and insecure at the same time. As a real estate agent, she knew what to do and when. But when she was just Ash, her insecurity took over. I understand that work is another role to play. But I liked the fact that she mixed it with everything Braht offered her.

What I like the most about those two authors is: they really love it. The problems they write about are real. They really love the world. And I like the way they write.

Have you read book one?

{:}
Volg:
Melanie van Garderen
Melanie van Garderen

Melanie blogt hier als lezer, kijker en schrijver. Ook is zij schrijver van de Thriller Cyanide

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.