{:nl}Love Drunk door T.L. Smith{:}{:en}Love Drunk by T.L. Smith{:}

{:nl}

Het verhaal van Love Drunk.

Op een avond ontmoet Everly Gunner. Een enorm knappe man. Haar beste vriendin May, die een Instagram influencer is, daagt haar uit om hallo te zeggen in ruil voor drie posts op haar account over haar café. Dit levert Everly zoveel reclame op, dat ze besluit hallo te zeggen. Een paar momenten later staat hij achter haar in de club. Vanaf dan begint een enorm intense relatie.

Everly valt als een blok voor Gunner, maar Gunner blijkt niet alles te zijn, wat Everly denkt.

He leans in close. His lips touch mine and he steals a kiss before he pulls back. “No. I think you’re the sexiest fucking thing to walk this planet. That fact is why you’re mine.”

Schrijfstijl:

T.L. heeft een hele specifieke schrijfstijl. Ze schrijft alleen vanuit Everly, waardoor je maar één kant van het verhaal ziet. Soms mis ik wat emotie in haar zinnen. Het is vooral met gevoel en beweging geschreven.

“Okay, I know you have to. You’ve told me since we met that it’s your family’s way. And that if you didn’t, you’d be disowned, but honestly, would that really be that bad?”
I gasp at her. “It absolutely is, May. It is. In our traditions, family is what comes first, always. Everything in life is for them. Everything we do is about them. Family is life.”

Wat vind ik van Love Drunk

Het verhaal vind ik heel intrigerend. Gunner was heel intrigerend en T.L. weet het zo te beschrijven dat je al snel door hebt dat er meer met hem aan de hand is, dan dat je op het eerste gezicht ziet. Ik vond dit verslavend en wilde graag weten wat het precies was. Hij hintte meerdere malen dat Everly niet verliefd op hem moest worden en dat hij geen leuke man was.

Everly koos ervoor om blind te zijn. Om keihard voor hem te vallen. Ik kon me wat lastiger in haar inleven omdat Gunner vanaf moment één heel duidelijk beschreven en ik begreep niet waarom ze hem leuk vond. Hij was koud en afstandelijk. Ja, er waren momenten waarop hij heel lief voor haar was en ik denk dat het die momenten waren dat Everly verliefd op hem werd.

En toen kwam maand vier. En ik wist dat het geen leuke man was, maar zijn ‘kink’ was heftig. Haar reactie begrijpelijk en eerlijk gezegd schrok ik. Maar tegelijkertijd liet hij ook liefde zien en ik ben een sukkel voor gebroken mannen. En Gunner is overduidelijk gebroken. En dus bleef ik geïntrigeerd, precies zoals Everly. En de gebeurtenissen die volgenden waren heftig. Nu ben ik heel benieuwd naar deel 2!

Deciding this isn’t worth my embarrassment, I go to turn, to walk away, but something in the way he watches me, makes me open my mouth and speak. “I came over to say hello.”
What the fuck!
Seriously… what the fuck!
Who even says that?
My back is straight, when really all I want to do is groan ever so loudly and cover my face with my hands in embarrassment. My eyes dart back up to his. He’s still watching me, and even in the dark lighting I can see he’s amused, just as I see his eyes are darker than everyone else’s. The music blares so loudly, and I hope that it’s loud enough for my words to be drowned out and that he didn’t hear me. But knowing my luck, and the look of amusement he’s throwing my way, I would say it’s a big fat no.

Conclusie

Heftig en intrigerend.

Kopen op Kobo|Amazon

{:}{:en}

The story of Love Drunk.

One evening Everly meets Gunner. A very handsome man. Her best friend May, who is an Instagram influencer, challenges her to say hello in exchange for three posts about her café on Mays Insta-account. This will give Everly’s café so much exposure that she decides to say hello. A few moments later he comes to stand behind her in the club. And from that moment on a hugely intense relationship starts.

Everly falls head over heels for Gunner, but Gunner ain’t all Everly thinks he is.

He leans in close. His lips touch mine and he steals a kiss before he pulls back. “No. I think you’re the sexiest fucking thing to walk this planet. That fact is why you’re mine.”

Writing style:

T.L. has a very specific writing style. She only writes from Everly’s point of view, so you only see one side of the story. Sometimes I miss some emotion in her sentences. It is written primarily with feeling and movement

“Okay, I know you have to. You’ve told me since we met that it’s your family’s way. And that if you didn’t, you’d be disowned, but honestly, would that really be that bad?”
I gasp at her. “It absolutely is, May. It is. In our traditions, family is what comes first, always. Everything in life is for them. Everything we do is about them. Family is life.”

What I think of Love Drunk

I find the story very intriguing. Gunner was very intriguing and T.L. knows how to describe him so that you soon realize that there is more wrong with him than at first glance. I found this addictive and wanted to know what it was exactly. He hinted several times that Everly should not fall in love with him and that he was not a nice man.

Everly chose to be blind. To fall hard for him. I found it harder to relate to her because Gunner described it very clearly from the first start and I did not understand why she liked it. He was cold and distant. Yes, there were times when he was very sweet to her and I think it was those moments that Everly fell in love with him.

And then month four came. And I knew it wasn’t a nice man, but his “kink” was fierce. Her reaction is understandable and frankly I was shocked. But at the same time he also showed love and I am a loser for broken men. And Gunner is clearly broken. And so I remained intrigued, just like Everly. And the events that followed were intense. Now I am very curious about part 2!

Deciding this isn’t worth my embarrassment, I go to turn, to walk away, but something in the way he watches me, makes me open my mouth and speak. “I came over to say hello.”
What the fuck!
Seriously… what the fuck!
Who even says that?
My back is straight, when really all I want to do is groan ever so loudly and cover my face with my hands in embarrassment. My eyes dart back up to his. He’s still watching me, and even in the dark lighting I can see he’s amused, just as I see his eyes are darker than everyone else’s. The music blares so loudly, and I hope that it’s loud enough for my words to be drowned out and that he didn’t hear me. But knowing my luck, and the look of amusement he’s throwing my way, I would say it’s a big fat no.

Conclusie

Fierce and intriguing.

Buy at Kobo|Amazon

{:}
Volg:
DunTax
DunTax

Mariëlle blogt hier als lezer, kijker en schrijver. Verder vertelt ze over haar leven als tweelingmama. Ook is zij schrijver van de New Adult-serie Structure en staat ze drie dagen per week voor haar SBO-klas.

Find me on: Web | Twitter | Instagram

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.