{:nl}Kill Me door LP Lovell{:}{:en}Kill Me by L.P. Lovell{:}

{:nl}Kill Me door LP Lovell{:}{:en}Kill Me by L.P. Lovell{:}

{:nl}

Kill Me wilde ik graag lezen omdat ik weet dat hij naar het Nederlands komt. De datum is nog niet bekend, overigens. Eerder las ik al Verkeerd en Loathe Me van deze auteur.

Kill Me pin

Stijl

Kill Me is een Dark Romance en dat merk je aan alles. Beide hoofdpersonages zijn geen schatjes. Het verhaal is vlot geschreven en je leest het makkelijk weg. De stijl is heel goed te vergelijken met Verkeerd als je die al gelezen hebt. Natuurlijk is de helft daarvan ook dezelfde auteur, maar soms kan alleen toch een beetje tegenvallen. Dat was in dit geval echt niet zo.

Ook dit boek is weer heerlijk beschrijvend en houdt niet voor je terug. Het wereldje van Maffia, Bratva en de grijp naar macht is goed beschreven.

Kill Me 1
Kill Me

De setting van Kill Me is Amerika. Het is niet per definitie meteen herkenbaar, maar je voelt aan alles dat het wel echt Amerikaans aandoet, ondanks dat de schrijfster Engels is. Het is heel realistisch geschreven en ook de banden binnen de Maffia vind ik erg goed uitgewerkt en beschreven.

De karakters zijn allebei enorm goed uitgewerkt. Ze lijken bijna van het papier te spatten. Una vind ik een geweldig vrouwelijk karakter. Heel vaak lees je toch over het “normale” meisje dat een soort van per ongeluk in de wereld valt en verliefd wordt op de big, bad, handsome leader. In dit geval is Una bijna meer dodelijk dan Nero is. Zij staat haar mannetje zelf wel en heeft echt geen ridder op het witte paard nodig. Gelukkig maar, want Nero is alles behalve dat. Hij is eerder het monster onder je bed. Nero gaat over lijken om de macht te krijgen. En dat is wat hij wil: meer macht. En Una moet hem daarbij helpen. Zij is immers de Kiss of Death en samen zijn ze machtiger. Zij kan kopstukken weghalen die voor Nero in de weg staan. Maar de prijs die Nero boven haar hoofd hangt…

Het plot loopt goed door en er zitten een aantal spannende punten in waar je echt even je adem inhoudt. En ja, in dit boek zit ook seks. En deze seks is niet lief en schattig en ahw. Het is zoals de karakters zijn en ik vind het perfect passen in het verhaal en in de setting.

Ik heb echt genoten van dit verhaal. Het zit goed in elkaar en ik kon me goed inleven in de wereld, die heel mooi is beschreven. Lauren schrijft heel mooi in show waardoor je alles voor je ziet. De karakters zitten zo goed in elkaar dat ik het gevoel heb dat ik ze echt heb leren kennen. Ik zou dit boek aanraden aan iemand die echt houdt van Dark Romance en kan genieten van gebroken karakters en van de onderwereld.

Kill Me 2

Conclusie

Erg goede Dark Romance die zijn geld meer dan waard is. Ik wil graag meer lezen van deze auteur en ook verder met deze serie.

{:}{:en}

I wanted to read Kill Me because I know it’s coming in Dutch. The date is not yet known, by the way. Earlier I already read Wrong and Loathe Me from this author.

Kill Me pin

Style

Kill Me is a Dark Romance and you can tell from everything. Both main characters aren’t cuties.

The story is written smoothly and you can easily read it away. The style can be compared to Wrong if you have already read it. Of course, half of them is also the same author, but sometimes alone can be a little disappointing. That really wasn’t the case now.

This book is again wonderfully descriptive and does not hold back from you. The world of Mafia, Bratva and the quest for power is well described.

Kill Me 1

Kill Me’s setting is America. It is not immediately recognizable by definition, but you can feel it from everything that it really looks American, despite the fact that the writer is English. It’s written very realistically and I also find the bonds within the Mafia very well developed and described.

The characters are both very well developed. They almost seem to come off the paper. Una, I find a great feminine character. Very often you read about the “normal” girl who kind of accidentally falls into the world and falls in love with the big, bad, handsome leader. In this case, Una is almost more deadly than Nero is. She can hold her own and really does not need a knight in shining armor. Fortunately, because Nero is anything but that. Rather, he’s the monster under your bed. Nero doesn’t shy away from corpses to gain power. And that’s what he wants: more power. And Una has to help him with that. After all, she is the Kiss of Death and together they are more powerful. She can remove leaders who get in the way of Nero. But the price that Nero hangs over her head…

The plot continues well and there are some exciting points where you really hold your breath. And yes, this book also contains sex. And this sex is not sweet and cute and all that jazz. It’s the way the characters are and I think it fits the story and the setting perfectly.

I really enjoyed this story. It is well put together and I was able to empathize with the world, which is very nicely described. Lauren writes very nicely in show so you can see everything clearly. The characters are so well put together that I feel like I really got to know them. I would recommend this book to someone who really likes Dark Romance and enjoys broken characters and the underworld.

Kill Me 2

Conclusion

Very good Dark Romance that is more than worth its money. I would like to read more from this author and also continue with this series.

{:}

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.