Inenten en waarom ik het wel doe


Ik weet dat er hevige discussies zijn over het wel en niet inenten. Het is niet mijn bedoeling om hier een hele discussie van te maken. Ik wil gewoon simpelweg mijn mening geven over het feit waarom ik WEL mijn kinderen inent. Gewoon als tegenhanger van de Niet-inenters die hun mening posten. Ik vind dat iedereen zijn eigen keuze heeft, ook al snap ik die niet altijd.

Welke entingen zijn er?

Bron: RIVM

mycah en lennox inenten

Wat is wat?

Difterie

Difterie wordt voornamelijk veroorzaakt door de bacterie Corynebacterium diphtheriae. De bacterie produceert een gifstof, ook wel toxine genoemd, die weefsels beschadigt, bijvoorbeeld de huid of de longen. De plaats van de infectie bepaalt welke ziekteverschijnselen de patiënt heeft. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 2-5 dagen, nooit langer dan 7 dagen. Ook de verwante bacteriën Corynebacterium ulcerans en Corynebacterium pseudotuberculosis kunnen soms de gifstof produceren en difterie veroorzaken.

Kinkhoest

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie maakt een gifstof aan, waardoor hoestbuien ontstaan. Deze hoestbuien kunnen 3-4 maanden aanhouden. Kinkhoest wordt daarom ook wel de ‘100-dagenhoest’ genoemd. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7-10 dagen.

Tetanus

Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. De tetanusbacterie komt in het lichaam via een wond waar vuil afkomstig van bijvoorbeeld de straat in is gekomen. De bacterie maakt gifstoffen aan die ernstige spierkrampen kunnen veroorzaken. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 3-21 dagen, maar kan zelfs een paar maanden zijn.

Polio

Poliomyelitis is een infectie met het poliovirus. Er zijn 3 typen poliovirus. In veel gevallen merkt een persoon niets van een infectie met het poliovirus. Bij andere personen veroorzaakt het poliovirus alleen griepachtige verschijnselen, maar bij een kleine groep veroorzaakt het poliovirus een infectie van het ruggenmerg en soms ook de hersenstam. Hierdoor kunnen verlammingen en/of hersen(vlies)ontsteking optreden. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7-14 dagen, nooit langer dan 35 dagen.

Haemophilus Influenzae type B

Invasieve Hib-ziekte wordt veroorzaakt door de Hib-bacterie. Gezonde mensen kunnen deze bacterie bij zich dragen in de neuskeelholte, de bacterie wordt van mens op mens overgedragen. Als de Hib-bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan het leiden tot hersenvliesontsteking (meningitis), zwelling van het strotklepje waardoor kinderen kunnen stikken (epiglottis), longontsteking (pneumonie) en gewrichtsontsteking (septische artritis). Dit noemen we invasieve ziekten. Er bestaan verschillende typen van deze bacterie. Voordat de vaccinatie tegen Hib werd ingevoerd was type b het meest voorkomende type.

Hepatitus B

Hepatitis B is een besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door een virus. Het hepatitis B-virus kan een ontsteking aan de lever veroorzaken. Bij een deel van de patiënten blijft de infectie bestaan en gaat deze over in een chronische infectie. Deze kan actief of inactief zijn.

Pneumokokken

Invasieve pneumokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, Streptococcus pneumoniae ook wel pneumokok genoemd. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt spreekt men van invasieve pneumokokkenziekte. Dit zijn vaak ernstige ziektebeelden zoals bloedvergiftiging (sepsis) en hersenvliesontsteking (meningitis). Een niet invasieve pneumokokkenziekte, zoals oorontsteking en longontsteking, kan uiteindelijk een invasieve pneumokokkenziekte worden als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel terecht komt. Er bestaan meer dan 90 typen van deze bacterie. Kinderen worden via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen invasieve pneumokokkenziekte veroorzaakt door 10 veel voorkomende typen.

Bof

Bof (parotitis epidemica) wordt veroorzaakt door het bofvirus. Het is een besmettelijke ziekte, die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. Mensen kunnen elkaar besmetten door hoesten en niezen. Nadat bofvaccinatie in 1987 werd opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, nam het voorkomen van de ziekte in Nederland sterk af.

Mazelen

Mazelen is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het mazelenvirus. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die mazelenpatiënten uitademen, niezen of hoesten.

Rode Hond

Rodehond is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het rodehondvirus. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die rodehondpatiënten uitademen, niezen of hoesten. Rodehond kan zeer ernstige, aangeboren afwijkingen veroorzaken.

Meningokokken C

In de meeste gevallen word je niet ziek van de meningokok. Af en toe dringt de bacterie verder het lichaam binnen en veroorzaakt dan hersenvliesontsteking (nekkramp) of bloedvergiftiging. Dit kan heel snel en dramatisch verlopen met hoge koorts, nekkramp of luierpijn bij hersenvliesontsteking of ernstige bloedingen bij bloedvergiftiging. Je kunt aan meningokokkenziekte ernstige gevolgen overhouden zoals epilepsie, doofheid, concentratiestoornissen en oogafwijkingen. Amputatie van een arm of been kan nodig zijn na een ernstige bloedvergiftiging. 5 tot 10% van de mensen met een hersenvliesontsteking en 20-50% van de mensen met een ernstige bloedvergiftiging overlijdt.

Humaan Papillomavirus

Humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat veel voorkomt en wordt overgedragen via seksueel contact. Er bestaan verschillende typen van het virus. Deze typen worden ingedeeld in de typen met hoog risico op het veroorzaken van kanker, de zogenaamde ‘hoog-risico varianten’ en de typen met laag risico, ‘laag-risico varianten’. De meeste infecties met HPV gaan vanzelf weer over en je merkt meestal niets van deze infectie. Soms wordt het virus niet opgeruimd door het lichaam. Wanneer je besmet bent met een hoog-risico variant van het virus kan, afhankelijk van de plaats van de besmetting, kanker ontstaan. Sommige laag-risicovarianten van HPV veroorzaken genitale wratten.

inenten

Wat zeggen de cijfers?

Tjah ik kan hier van alles vertellen over cijfers, maar dit is een meningpost en eerlijk gezegd had ik geen zin om cijfers op te zoeken voor ik ging inenten en nu nog steeds niet. Waarom niet? Omdat ik vertrouw op de RIVM en sommigen vinden dat misschien dom. Nou, dat is dan hun mening, net zoals dit mijn mening is. En omdat we in Nederland allemaal vrijheid van meningsuiting hebben, hoop ik niet dat ik nu twintigmiljoen comments hierover krijg.

Mensen moeten zelf kiezen en ik wil in deze post alleen maar aangeven waarom ik heb gekozen om wel in te enten. Niet anderen opdringen hetzelfde te doen of maar doorgaan over cijfers die laten zien waarom het wel moet.

Waarom ik wel inent.

Mijn antwoord is simpel: ik zou het mezelf nooit vergeven als één van mijn kinderen de ergste vorm van de ziekte krijgt en er of aan overlijdt of iets aan overhoudt.

Mijn kinderen zijn gezond geboren en veel van deze ziekten hebben er vroeger (heel vroeger) voor gezorgd dat er veel gezondheidsproblemen waren en zelfs kinderen aan dood gingen. Mede door inentingen zijn deze ziektes zo ver teruggedrongen dat ze praktisch niet meer voorkomen. Nou ja, niet meer… heel weinig.

Mijn idee is dat als we niet meer inenten deze ziektes terugkomen. Dat zien we nu wel met de kinkhoest. Hij is een tijdje uit het vaccinatieprogramma geweest en is nu weer meer aanwezig dan vroeger.

Ik heb gelezen wat er in het ergste geval met mijn kinderen kan gebeuren als ze een van de ziektes krijgen. Ik las over hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Ik wil dat niet voor mijn kinderen. Ook niet als de kans miniem is.
Ik ken iemand die haar dochter heeft verloren aan een van deze ziektes omdat er toen nog niet tegen werd geënt. Deze mensen zijn niet anders dan jij of ik. Ik wil mijn dochter niet verliezen, zeker niet als ik het zelf kan voorkomen.

Commentaar

Er zullen vast mensen zijn die het niet eens zijn met mij en dat is prima. Ik ben niet uit op commentaar of wat dan ook. Ik vind alleen dat je tegenwoordig alleen geroep hoort uit de “kant” van de mensen die niet vaccineren. Ik wilde enkel eens roepen vanuit die andere hoek. Er zijn ook mensen die wel inenten. Meer dan niet, al lijkt dat af en toe van niet.

Iedereen heeft recht op zijn mening en jij maakt keuzes voor jouw kinderen. Ik heb deze keuze gemaakt voor mijn kinderen.

PUNT

Als je dit een interessante blogpost vond, zou je hem dan willen pinnen op Pinterest?


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.