{:nl}In the Garden of Discontent by Lily White{:}{:en}In The Garden Of Discontent by Lily White{:}

{:nl}

Waar gaat In the Garden of Discontent over?

Noah en Ensley zijn twee totaal verschillende karakters. Ze hebben totaal andere levens. Noah is een typische jongen die het goed voor elkaar heeft en veel te lief voor de wereld is terwijl Ensley een rot leven heeft. Ze probeert er iets van te maken maar wordt aan alle kanten gebruikt en misbruikt. Noah is altijd de persoon geweest die trouw aan haar zijde blijft.
“We were the same, in different ways and for different reasons, but not in what we felt.”

Schrijfstijl

Lily schrijft van die heerlijke boeken waarbij ik geen seconde mijn boek kan wegleggen. Ze kan emoties en gevoelens zo vreselijk goed beschrijven dat ik er soms even van moet slikken. Het is gewoon rauw en soms erg grof maar wel de werkelijkheid.
“I’m just tired of being alone.”

Mijn gedachten over In the Garden of Discontent

Vanaf de eerste bladzijde was ik hooked. Dit is meestal het geval met Lily. Haar verhalen hebben allemaal een lieverd en een slecht persoon (als je het zo mag noemen). Ik vond de eerste ontmoeting tussen Ensley en Noah echt superschattig. Het gaf gelijk aan dat deze personages een diepe connectie hadden. Naarmate het boek vorderde gebeurde er genoeg tussen hun twee. De emoties, de pijn en de onrechtvaardigheid was soms echt benauwd. De POV zijn vanuit allebei de personages en het werd zo geschreven dat je steeds van het heden naar het verleden ging. Wat er met Ensley gebeurde, was echt ronduit vreselijk en hoe Noah daarop reageerde… ik kon wel janken. Hij was zo vreselijk lief maar ook Noah had een breekpunt. Dat stuk was ronduit rot om te lezen.
“I could hear that slick beast rattling its tail and snapping at her insides just begging to be freed.”
De geheimen in dit boek had ik totaal niet zien aankomen. Ze waren zo goed verwikkeld met de rest van het verhaal dat ik even dacht: What the fuck, gebeurde er hier. Ik vond het vooral erg voor Ensley. Wat haar was aangedaan, was niet iets dat een kind mocht overkomen.

Conclusie

Ik realiseer me altijd heel goed dat boeken van Lily White niet voor iedereen bestemd zijn. Op Goodreads staat altijd een trigger warning en die is ook overduidelijk nodig. Maar als je van Dark Romance houdt dan is dit absoluut het boek voor jou. Al wil ik er wel bij vertellen dat niet als de normale dark romance is… {:}{:en}

What is In the Garden of Discontent about?

Noah en Ensley zijn twee totaal verschillende karakters. Ze hebben totaal andere levens.
Noah is een typische jongen die het goed voor elkaar heeft en veel te lief voor de wereld is terwijl Ensley een rot leven heeft. Ze probeert er iets van te maken maar wordt aan alle kanten gebruikt en misbruikt. Noah is altijd de persoon geweest die trouw aan haar zijde blijft.

“We were the same, in different ways and for different reasons, but not in what we felt.”

Writing Style:

Lily writes about those wonderful books where I can’t put my book away for a second. She can describe emotions and feelings so well that I sometimes have to swallow them.
It is just raw and sometimes very coarse but it is reality.

“I’m just tired of being alone.”

My thoughts on In the Garden of Discontent

I was hooked from the first page. This is usually the case with Lily.

Her stories all have a sweetheart and a bad person (if you can call it that).

I thought the first meeting between Ensley and Noah was super cute. It immediately indicated that these characters had a deep connection. As the book progressed, enough happened between the two of them.
The emotions, the pain and the injustice were sometimes really stuffy.

The POV are from both the characters and it was written so that you
always went from the present to the past. What happened to Ensley was downright awful and how Noah reacted to it … I could cry. He was so very sweet but Noah also had a breaking point. That piece was downright rotten to read.

“I could hear that slick beast rattling its tail and snapping at her insides just begging to be freed.”

I hadn’t seen the secrets in this book coming at all. They were so involved with the rest of the story that I thought for a moment, What the fuck happened here.

I was especially sorry for Ensley. What had been done to her was not something
a child might come over.

Conclusion

I always realize very well that Lily White books are not for everyone. There is always a trigger warning on Goodreads and it is clearly necessary.

But if you like Dark Romance then this is definitely the book for you.
Although I want to say that not if the normal dark romance is …

{:}
Volg:
Melanie van Garderen
Melanie van Garderen

Melanie blogt hier als lezer, kijker en schrijver. Ook is zij schrijver van de Thriller Cyanide

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.