Featherbed door Annabeth Albert

{:nl}

Ik kreeg Featherbed als ARC. Het is het eerste boek in de Vino & Veritas series van the World of True North. Een serie geschreven in de wereld van de serie van Sarina Bowen. Ik ben benieuwd want ik vind dit concept heel interessant.

Featherbed

Featherbed

Dit is mijn eerste boek geschreven door Annabeth Albert. Ik ben een lange tijd fan van de True North-boeken en volgde ze. Dit boek gaf me dezelfde Vermont-sfeer en ik vond het geweldig. Het was een superleuk verhaal tussen Finn en Harrison. Twee tegenpolen van een einde. Finn, de Burley-kippenboer en Harrison, de advocaat van de grote stad, de eigenaar van een landelijke boekhandel. Ze hadden allebei hun problemen om een relatie aan te gaan. Ik hield van de manier waarop Annabeth liet zien hoe ze allebei toch begonnen te vallen, ook al zeiden ze allebei dat ze geen relatie wilden. Het voelde echt en oprecht, net als al het spullen van de boerderij en de boekhandel. Het was het echte leven, precies zoals ik gewend ben in deze wereld.

Het verhaal bouwt zich langzaam op. Je leert de karakters goed kennen en groeit mee in hun liefde. Ik vind dat Annabeth een heel mooi beeld geeft van de wereld en de karakters heel mooi uitgediept heeft. Het geeft me een goed gevoel over de boeken in deze serie en kan niet wachten om meer te lezen ook al is elk boek van een andere auteur.

Ik denk dat het een perfect True North-wereldboek was.

The World Of True North

True North is de serie van Sarina Bowen waar het allemaal mee begon. De serie bestaat uit een flink aantal delen. Vanuit die wereld zijn 3 nieuwe series ontstaan waar verschillende auteurs boeken in schrijven. Ik vind het een superleuk concept en een leuke manier om nieuwe auteurs te leren kennen in een wereld die ik zelf heel goed ken.

featherbed pin
{:}{:en}

I got Featherbed as an ARC. It’s the first book in the Vino & Veritas series from the World of True North. A series within the world of the series by Sarina Bowen. I’m very curious, because I love this concept.

featherbed

Featherbed

This is my first book written by Annabeth Albert. I have been a longtime fan of the True North books and followed them. This book gave me the same Vermont vibe and I loved it. It was a super fun story between Finn and Harrison. Two opposites of an end. Finn, the Burley chicken farmer and Harrison, the big city attorney, turned owner of a rural bookstore. They both had their problems getting into a relationship. I loved the way Annabeth showed how they both started falling anyway, even though they both said they didn’t want a relationship. It felt real and genuine, just like all the stuff from the farm and bookstore. It was real life, just like I’m used to in this world.

The story slowly builds up. You get to know the characters well and grow in their love. I think that Annabeth gives a very nice picture of the world and has deepened the characters very nicely. It makes me feel good about the books in this series and can’t wait to read more even though each book is by a different author.

I think it was a perfect True North world book.

The World Of True North

True North is Sarina Bowen’s series that started it all. The series consists of quite a few parts. From that world 3 new series have emerged in which different authors write books. I think it’s a great concept and a great way to get to know new authors in a world that I know very well myself.

featherbed pin
{:}
Volg:
DunTax
DunTax

Mariëlle blogt hier als lezer, kijker en schrijver. Verder vertelt ze over haar leven als tweelingmama. Ook is zij schrijver van de New Adult-serie Structure en staat ze drie dagen per week voor haar SBO-klas.

Find me on: Web | Twitter | Instagram

Delen is lief!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.