{:nl}Confessions of a Bookaholic door Joslyn Westbrook{:}{:en}Confessions of a Bookaholic by Joslyn Westbrook{:}

{:nl}

Ik had me aangemeld voor Confessions of a Bookaholic omdat de flaptekst echt hilarisch klonk. Een boek over een boekblogger. Nou, dat wilde ik wel lezen.

confessions of a bookaholic pin

Stijl

Joslyn Westbrook zet een vrij luchtig verhaal op papier met Confessions of a Bookaholic. Het is geschreven vanuit zowel Lucas als Macy en vanuit de eerste persoon. Dit vind ik persoonlijk het fijnste lezen en was hier dan ook blij mee. Het gaat niet om en om. Macy heeft meer delen dan Lucas, maar dat je soms vanuit hem las was wel fijn om inzicht te krijgen in zijn hoofd. Westbrooks verhaal leest lekker weg en je gaat er vrij snel doorheen.

Confessions of a bookaholic quote 1

Confessions of a Bookaholic

Ik ga dit deel van de recensie over Confessions of a Bookaholic even verdelen in een pro en con deel. Want mijn hoofd zit op dit moment erg daarin.

Pro’s

Het boek leest heerlijk weg en ik weet zeker dat je hiervan kunt genieten in de zon. Heerlijk voor een zomer aan het zwembad. Het is een sportsromance waar niets mis mee is en een heerlijke friends to lovers. Ik vond het een leuk en schattig verhaal. De bijkarakters zijn echt geweldig. Ik zou wel meer willen weten over Sage en AJ. Dat lijkt me serieus een heel leuk koppel om iets over te lezen. Ook vond ik de bijdehante opmerkingen van Macy erg vermakelijk. Lucas is erg lief en attent en Macy is een typisch girl next door meisje, wat het verhaal een hoge schattigheidsfactor gaf.

Con’s

Ik had totaal iets anders verwacht. Ik had een nerdy heroine verwacht die veel met haar neus in de boeken zit. Ze leest in het hele verhaal precies 0 boeken. Ik had verwacht dat ze veel zou bloggen want volgens hoofdstuk een heeft ze een grote blog met zelfs een bijbehorende app. Dat geef je niet ineens op. Ze blogt in het hele verhaal precies 2x, waarvan de tweede echt totally out of character is voor mij. Aangezien ze zich kapot schaamde over de eerste per ongelukke post, die ze delete en vervolgens gaat ze er een follow up post over schrijven… heel vreemd.

Vervolgens was het een heel clichématig verhaal tussen twee vrienden die verliefd zijn op elkaar, maar eigenlijk totaal niet opkomen voor zichzelf, maar steeds maar van dingen uitgaan, waardoor het opnieuw en opnieuw verkeerd loopt. Dan hadden we nog een baanaanbod, die ze een soort van in het luchtledige laat hangen door bepaalde gebeurtenissen (zegt niks ivm spoilers), waar het complete boek niet op terug wordt gekomen, tot bijna het eind, waar het dan wel goed uit komt om alles op zijn pootjes terecht te laten komen.

Aan bovenstaande punten heb ik me enorm geërgerd, waardoor het boek ook echt niet boven de 3 sterren uitkomt voor mij. Heel erg jammer, want ik had leuke verwachtingen.

confessions of a bookaholic quote 2

Conclusie

Een verhaal wat bij mij niet gaat blijven hangen, maar leuk is om lekker aan het zwembad weg te lezen.

{:}{:en}

I signed up for Confessions of a Bookaholic because the blurb sounded really hilarious. A book about a book blogger. Well, I wanted to read that.

confessions of a bookaholic pin

Style

Joslyn Westbrook puts down a fairly light-hearted story on paper with Confessions of a Bookaholic. It is written from both Lucas and Macy perspective and from the first person. I personally find this the best reading experience and was happy with it. It is not part Macy, part Lucas. Macy has more parts than Lucas, but the fact that you sometimes read from his perspective was nice to gain insight into his head. Westbrook’s story reads well and you go through it pretty quickly.

confessions of a bookaholic quote 1

Confessions of a Bookaholic

I’m going to divide this part of the review about Confessions of a Bookaholic into a pro and con part. Because my head is very much in it right now.

Pro’s

The book is a great read and I am sure you can enjoy it in the sun. Great for a summer at the pool. It is a sports romance which is perfectly nice and a wonderful friends to lovers novel. I thought it was a fun and cute story. The side characters are really great. I would like to know more about Sage and AJ. That seriously seems like a very nice couple to read about.

I also found Macy’s clever comments very entertaining. Lucas is very sweet and thoughtful and Macy is a typical girl next door girl, which gave the story a high cuteness.

Con’s

I expected something completely different. I was expecting a nerdy heroin who’s with her nose in her books a lot. She reads exactly 0 books throughout the story. I expected her to blog a lot because according to chapter one she has a big blog with even an accompanying app. You don’t give that up suddenly. She blogs exactly 2 times in the whole story, the second of which is really totally out of character for me. Since she was ashamed of the first accidental post she deleted and then she will write a follow up post about it … very strange.

Then it was a very cliched story between two friends who are in love with each other, but actually don’t stand up for themselves at all, but always presume things, which make it go wrong again and again.

Then we had a job offer, which kind of doesn’t get mentioned in the story anymore due to certain events (says nothing because spoilers), until almost the end, where it comes in handy to let the story end well.

As you might notice I was very annoyed with the points above, so that’s the reason the book really doesn’t exceed 3 stars for me. Very sorry, because I had bigger expectations.

confessions of a bookaholic quote 2

Conclusion

A story that will not stick with me, but it is fun to read by the pool.

{:}
Volg:
DunTax
DunTax

Mariëlle blogt hier als lezer, kijker en schrijver. Verder vertelt ze over haar leven als tweelingmama. Ook is zij schrijver van de New Adult-serie Structure en staat ze drie dagen per week voor haar SBO-klas.

Find me on: Web | Twitter | Instagram

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.